De verschillende voorschriften

 • Een identiteitskaart is vereist voor iedere betaling van levering
 • De geleverde materialen worden enkel per overschrijving betaald.
 • Voor een prijsaanvraag dient u zich te wenden tot het secretariaat (online, per e-mail, per telefoon, aan de kassa).
 • Alle gegevens van leveranciers worden minstens voor 7 jaar behouden volgens de geldende wetgeving.
 • Het is ten strengste verboden om op ons werf te roken
 • Eenieder die materiaal op ons werf levert moet de herkomst ervan kunnen aangeven
 • Aanwezigheid op het werf enkel toegelaten tijdens het laden en lossen door deze persoon.
 • U dient de motor van uw voertuig stil te leggen tijdens het wegen/lossen/laden
 • U moet geschikte werfkledij te dragen op ons werf: veiligheidsschoenen, helm, handschoenen, fluo hesje.

Containers kunnen enkel geplaatst worden bij bedrijven die aan volgende modaliteiten voldoen:

 • De op te halen hoeveelheid dient minstens 10m³ te bedragen.
 • Wij kunnen werkkrachten ter beschikking stellen.
 • Een receptie bon wordt opgemaakt na weging op ons werf.
 • Het materiaal wordt betaald na ontvangst van de factuur.
 • Opgelet: de BTW is niet van toepassing. Gelieve volgende tekst op te nemen op uw factuur: “Recuperatiegoederen – BTW niet van toepassing – Circulaire nr. 88 du 15.12.1970”
 • Een verwerkingsattest wordt, bij aanvraag door de klant, opgemaakt na ontvangst van de factuur.

Volgende informatie dient meegedeeld te worden voor afhaling:

 • Naam en adres van het bedrijf, en BTW nummer
 • Adres van afhaling
 • Beschrijving van het materiaal (foto’s)

Voor iedere aanvraag van kleinere hoeveelheden kunt u een mail sturen naar info@brmet.be met volgende informatie:

 • Naam, voornaam
 • BTW nummer indien van toepassing
 • Adres van afhaling en contactpersoon (telefoonnummer)
 • Foto’s van het af te halen materiaal

Gewestelijke en federale regelgeving

Tous les règlements régionaux d’application pour le secteur du recyclage sont consultables dans le Moniteur belge ainsi que sur les sites internet des entités des différentes Régions :

 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is Leefmilieu Brussel (het vroegere BIM) bevoegd voor leefmilieu en energie. (+ link naar site)
 • In het Vlaams Gewest is OVAM verantwoordelijk voor het bodem- en afvalbeheer.
 • In het Waals Gewest is OWE verantwoordelijk voor leefmilieu.