B.R.MET stelt zijn gekwalificeerde teams ter beschikking voor de ontmanteling van metalen constructies, de demontage van informatica-apparatuur/servers met of zonder kabels, evenals voor de verwijdering van alle metalen, elektrisch, elektronisch en computerafval.

De ontmanteling en handmatige verwerking van metaalafval en afval van elektrische, elektronische en computerapparatuur wordt gedeeltelijk toevertrouwd aan een beschutte werkplaats, APAM. We werken al meer dan tien jaar met deze beschutte werkplaats samen. Op die manier vergroten we de toegang tot werk en tot bijscholing en stimuleren we de werkgelegenheid in de recyclagesector.

Wilt u een beroep doen op B.R.MET voor een ontmanteling ?