B.R.MET heeft in de loop van de afgelopen twintig jaar verschillende certificaten behaald waarmee het zijn activiteit kon consolideren en het werk van al zijn teams kon valoriseren.

Sinds 2007 heeft B.R.MET de certificaten ISO 9001 en ISO 14001.

Lid van Denuo

Denuo is de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector. B.R.MET beschikt over alle goedkeuringen en toestemmingen die nodig zijn voor het uitvoeren van zijn activiteiten in de drie gewesten.

In het Brussels Gewest is B.R.MET het eerste recyclagebedrijf voor metaal dat de goedkeuring heeft ontvangen voor de ontmanteling van elektr(on)ische apparaten (AEEA). In 2016 kon B.R.MET dankzij het Europese certificaat WEEELABEX een verantwoorde en milieuvriendelijke verwerking voorstellen van elektrisch, elektronisch en computerafval van zijn klanten.

End of Waste

Het bedrijf B.R.MET zet zich sterk in voor een milieubeleid en is sinds zijn oprichting voortdurend geëvolueerd op het gebied van recyclage. Met zijn bedrijfsvisie kon het in 2015 het certificaat van End of Waste-producent voor koper behalen. Dit certificaat bevestigt dat we koper produceren met maximaal 2% onzuiverheden, in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving en reglementering.

Transport en inzameling van afval in Vlaanderen, het Brussels Gewest en Wallonië

Ons bedrijf beschikt over de nodige certificaten voor het transport en de inzameling van metalen, elektrisch, elektronisch en computerafval (AEEA) in Vlaanderen, het Brussels Gewest en Wallonië. Dit betekent dat B.R.MET in staat is om afval op een verantwoorde manier en in overeenstemming met de in de drie gewesten geldende wetgeving te beheren.

Het afvaltransport is onderworpen aan wettelijke verplichtingen. Ons afvalbeheer leeft de geldende lokale reglementeringen na, zoals BRUDALEX in het Brussels Gewest en VLAREMA in het Vlaams Gewest.

Weeelabex

Sinds maart 2016 beschikken we over het Europese certificaat WEEELABEX voor de verwerking van elektrisch, elektronisch en computerafval. Dankzij dit certificaat zijn onze klanten er zeker van dat het bedrijf voor een hoogwaardige recyclage van AEEA zorgt.

Erkenning van het bedrijf in de circulaire economie

B.R.MET draagt al lang bij aan de circulaire economie maar kreeg er in 2021 een erkenning voor van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bilan carbone

B.R.MET is bezorgd om zijn milieu-impact en heeft daarom beslist om een jaarlijkse koolstofbalans op te stellen en die te delen. In elk 'Onderzoek en ontwikkeling'-dossier wordt decarbonisatie vermeld. Elke investering is gericht op de meest optimale afvalverwerking en op een minimaal energieverbruik.

Wilt u graag meer weten ?