Voortdurend innoveren met het oog op een optimaal recyclageproces van afval

We vormen de oplossing voor de verwerking en valorisatie van uw elektrisch, elektronisch en computerafval, voor de recyclage van metaalafval, de verwerking van uw kabels, de ontmanteling van alle soorten installaties en de demontage. Onze doelstelling is een optimaal gebruik van materiaal. We brengen producten uit ons verwerkingscentrum (opnieuw) op de markt.

"We zetten ons elke dag samen met onze partners in om de recyclagesector te laten evolueren en om ze voor iedereen toegankelijk te maken. Laten we samen het verschil maken! "

Caroline Vandenbossche

Onderzoek en ontwikkeling

B.R.MET combineert de kennis en knowhow van het familiebedrijf met een zoektocht naar nieuwe technologieën en innovaties om het recyclage- en verwerkingsproces te verbeteren. Met gemiddeld 25 miljoen ton plastic afval per jaar in Europa alleen is het aan ons om oplossingen te vinden voor de recyclage van dit afval. We investeren in de zoektocht naar de beste technologieën om de handmatige en mechanische verwerking te optimaliseren en om plastic te recycleren.

Circulaire Economie en "Urban Mining"

B.R.MET verwerkt metalen, elektrisch, elektronisch en computerafval, ongeacht of dat afkomstig is uit het Vlaams, Brussels of Waals Gewest. We sorteren het en maken het schoon om homogene loten voor gieterijen, affinerieën of raffinaderijen te maken. De kabels worden rechtstreeks bij B.R.Met verwerkt. Verwerking Dankzij onze samenwerking met de vzw RECUPEL wordt een groot deel van de professionele AEEA-producten in Brussel verwerkt volgens het principe van de circulaire economie.

Decarbonisatie en zachte mobiliteit

Centraal in onze strategie van 2023: decarbonisatie, centraal in onze werking. De samenvatting van onze koolstofbalans, opgesteld door Tapioview, vindt u hier.

Via onze samenwerking met Urbike kunnen we in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest kleine hoeveelheden ophalen met de bakfiets.

Personeel met een beperking

B.R.MET doet sinds 2009 een beroep op de beschutte werklplaats APAM voor een deel van de demontage van AEEA. De teams van B.R.MET en APAM werken samen om de beste oplossingen te vinden voor de demontage van elektrisch, elektronisch en computerafval, zowel in bedrijven als thuis.

Wilt u meer weten over onze verbintenissen op het gebied van recyclage en decarbonisatie ?