Verwijder uw metalen, elektrisch, elektronisch en computerafval, zowel huishoudelijk als professioneel afval

Als u een professional bent en af wil van uw metaalafval en/of AEEA (afval van elektrisch, elektronisch en computerafval), doe dan zeker een beroep op ons voor een doeltreffende en milieuvriendelijke dienstverlening.

B.R.MET biedt een volledige dienstverlening aan. We kopen uw afval tegen marktprijs en verzamelen en transporteren het, maken het schoon en verwerken het om het te valoriseren.

Ophalen

Gieterijen en fabrieken: koop onze grondstoffen afkomstig van recyclage !

B.R.MET is een onderneming met grote expertise in het sorteren en recycleren van ferro- en non-ferrometalen.

We bieden een kwaliteitsvolle dienstverlening om de behoeften van gieterijen en fabrieken in te vullen. Als u metaal wil vermalen, kunt u een beroep doen op B.R.MET. Wij verwerken het metaal en maken het schoon, zodat het optimaal gerecycleerd wordt.

Valorisatie en doorverkoop

Uitreiking van certificaten en recyclageverslagen

B.R.MET is gecertificeerd volgens WEEELABEX en ISO9001 en ISO14001, en is partner van Recupel. Hierdoor kunnen we alle documentatie verstrekken die nodig is om de recyclageprocedures te volgen. We volgen eveneens een continue opleiding in rapportering om de best mogelijke dienstverlening aan te bieden. We zijn geregistreerd in de drie Belgische gewesten en houden de stromen van verwerkte goederen up-to-date.

Onze diensten voor professionals