De referentie in Regio Brussel voor het verwerken van AEEA

Sterk van onze 10 jaar ervaring in dit specifieke domein zijn wij in staat om Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten (computers, laptops, PC, servers, etc.) komende van bedrijven, industrieën en gemeenschappen op een duurzame, veilige en effectieve manier te verwerken.

Verwerking en verontreiniging van AEEA

De toenemende consumptie van elektrische en elektronische apparaten met een geprogrammeerde levensduur heeft B.R.Met er toe geleidt om zich te specialiseren in het verwerken en verontreinigen van AEEA. Wij trachten een positieve impact te hebben op de duurzame ontwikkeling in onze stad. Wij verwachten dan ook dat alle actoren samenwerken teneinde afval een tweede leven te kunnen geven, zijnde in hergebruik of recyclage. Door uw afval van elektrische en elektronische apparaten bij B.R.Met te brengen, draagt u bij aan een lagere ecologische voetafdruk van afval.

Traitement des DEEE.jpg

Met het oog op de geldende wetgeving voor recyclage

De verontreiniging en de verwerking van elektrische en elektronische apparaten is onderworpen aan een strikte controle uitgevoerd door auditoren van de WEEELABEX organisatie en RECUPEL. Deze controles worden uitgevoerd met het oog op een optimale en veilige recyclage. De verwerkte fracties worden gerecycleerd volgens de wetgeving van kracht, en dit binnen ons bedrijf of bij een van onze partners. Onze partners ondergaan een selectie onderworpen aan strenge voorwaarden en in overeenstemming met onze interne politiek van circulaire economie. Onze infrastructuren en ons geschoold personeel laten ons toe om meer dan 2.000 ton AEEA per jaar te verwerken.

Hergebruik van elektrische en elektronische apparaten

Réutilisation d'appareils électriques et électroniques.jpg

Met een toenemende productie van elektrische en elektronische apparaten van alle aard, tracht B.R.Met een belangrijke speler te zijn voor het verminderen van afval type AEEA. Samen met een vzw wil B.R.Met het materiaal herwaarderen voor hergebruik. Dankzij de vakdeskundigheid van B.R.Met voor het verwerken van AEEA, zijn wij op zoek gegaan naar een oplossing voor hergebruik van een fractie van deze elektrische en elektronische apparaten. Wij werken momenteel nauw samen met verschillende organismen en zoeken de beste oplossing om een lagere impact van de afval gemaakt in regio Brussel te verkrijgen. Tegelijkertijd bieden wij de kans aan éénieder om toegang te hebben tot volwaardige tweedehands materiaal.

Recupel chartist

Dankzij onze samenwerking met de vzw RECUPEL wordt de meerderheid van de AEEA geproduceerd in regio Brussel ook in Brussel verwerkt volgens het principe van circulaire economie.