Constante innovatie in het shredderen van metaal afval

Brussels Recycling Metal besloot in 2013 te investeren in twee nieuwe lijnen van versnipperaars, alsook een nieuwere lijn in 2017. Met deze drie specifieke shredders kan B.R.Met diverse soorten kabels en AEEA behandelen, alsook plastic residu’s. Met het verwerken van kabels en AEEA beogen wij het optimaal recycleren en terugwinnen van de materie alvorens deze naar gieterijen te sturen. Dankzij onze sterke technologieën hebben wij het End of Waste certificaat behaald voor het door ons verwerkte koper. Dit betekent dat wij in staat zijn om van afval een product te maken.

BRMet essaie de toujours avoir la dernière innovation en terme de broyage des déchets