Een familiebedrijf die uw metalen recycleert

In 2003 richt de familie Huntz-Vandenbossche het bedrijf Brussels Recycling Metal, B.R.Met, op en wordt leader in het Brusselse Gewest voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten alsook het rafelen van kabels. De metaalafval van alle aard wordt gekocht aan zowel professionelen als particulieren en wordt handmatig gesorteerd en ontmanteld om nadien te worden gerecycleerd voor verder gebruik in metaalfabrieken en gieterijen.

société familiale.jpg
 
 

Een herkend en erkend bedrijf voor de verwerking van metaalafval en AEEA

  • Lid van Denuo (Belgische federatie voor bedrijven in de verwerking en recyclage van afval), B.R.Met beschikt over alle nodige goedkeuringen voor het beoefenen van haar activiteiten.
  • In het Brussels Gewest is B.R.Met de eerste metaalhandelaar die over de nodige attesten beschikt om AEEA te verwerken.
  • B.R.Met behaalde in 2007 het ISO9001 en ISO14001 certificaat en deze werden behouden.
  • Tevens in 2007 behaalde B.R.Met het label “Ecodynamische onderneming – 2 sterren”, prijs gegeven door het BIM (Brussels Instituut voor Milieu). Dit label beloont en moedigt bedrijven aan die stappen ondernemen om de impact van de bedrijfsactiviteit op het leefmilieu te verkleinen.
  • Als verlengstuk van een geëngageerd milieubeleid is B.R.Met sinds zijn oprichting continu op zoek naar nieuwe evoluties in de recyclage. Het is dankzij dit beleid en deze visie dat B.R.Met in 2015 het certificaat van End of Waste behaalde voor koper. Wij produceren koper met een maximum onzuiverheidsgraad van 2%, conform de geldende wetgeving en de Europese normen.
  • Ons bedrijf beschikt over de goedkeuringen voor het transport en de inzameling van afval, waaronder AEEA in de drie regio’s zijnde Regio Brussel (BIM-BE), Vlaanderen (OVAM) en Wallonië (OWD). Wij werken conform de BRUDALEX en VLAREMA.
  • Sedert maart 2016 is Brussels Recycling Metal ook WEEELABEX gecertifieerd. Dit is een Europees certificaat voor het verwerken van afval van elektrische en elektronische apparaten.

 Constante innovatie voor het optimaliseren van het recyclingproces

BRMet innove constamment ses machines et son processus afin d'optimiser le recyclage des déchets

Brussels Recycling Metal combineert de kennis en de familiale knowhow aan een constante zoektocht naar nieuwe technologieën, strevende naar een innovatieve en verbeterd proces van recyclage en verwerking van metaalafval en afval van elektrische en elektronische apparatuur. Met gemiddeld 25 miljoen ton plastiekafval per jaar alleen al in Europa, is het onze verantwoordelijkheid om een oplossing te vinden voor het optimaal recycleren van deze afval. Wij investeren daarom in het onderzoek naar nieuwe technologieën voor het optimaal verwerken, zowel manueel als mechanisch, alsook het recycleren van plastiek.

 

Personeel met een beperking

Sinds 2009 doet B.R.Met beroep op het bedrijf APAM, een beschutte werkplaats, voor het ontmantelen van een deel van de AEEA. De werkmannen van B.R.Met en APAM werken samen teneinde de beste oplossingen te vinden voor het ontmantelen van afval van elektrische en elektronische apparatuur.

L'équipe de Brussels Recycling Metal responsable du démontage des DEEE